Til alle 2. og 5. årsstudenter, vi trenger dere!

Hvordan er veiledningen på ditt studie? Er du fornøyd med praksisen din? Hvor mye tid bruker du på studiet? Opplever du variert undervisning? Har du mulighet til utveksling? Hva synes du om de digitale verktøyene som brukes, eller ikke brukes?

Disse spørsmålene håper vi du har en formening om fordi det er nettopp du som er ekspert på å være student. Nå trenger vi at du bruker din ekspertise til å svare på studiebarometeret. Svar på studiebarometeret gjennom linken du har fått på din studentmail, som 2. eller 5. årsstudent.

Kanskje klør du deg i hodet fordi du ikke vet hva studiebarometeret er, eller ikke vet hvorfor du skal bruke din tid til å svare? Studiebarometeret er en undersøkelse som sendes ut til over 60 000 studenter, og som skal måle kvaliteten på det studiet og universitetet du er en del av. Ved å svare på studiebarometeret kan du på en rask og enkel måte gi tilbakemelding på hva du er fornøyd med og hva du mener trenger forbedring på ditt studium. Selv om undersøkelsen sendes ut til mange studenter over hele landet, er det viktig at akkurat du svarer. Flere svar vil gjøre at resultatene i større grad speiler studentmassen, og dermed gi et representativt bilde på hva som er bra og hva som er dårlig ved universitetet og på ditt studium.

Om du enda ikke er overbevist til å svare, kan vi legge til at også framtidige studenter trenger din tilbakemelding på studiebarometeret. Ved å svare brukes tallene til å sammenligne studium på tvers av ulike universitet, slik at nye studenter kan ta et mer informert valg om hvilke universitet de vil være en del av.

Virker det fremdeles ikke fristende å svare? Hva om vi sa at det er gavekort å vinne? Både universitetet vårt og NOKUT trekker ut vinnere av gavekort, noe som er helt perfekt for en presset studentøkonomi.

Vi håper at du som har fått en personlig lenke til studiebarometeret går inn å svarer, og oppfordrer dine medstudenter som er 2. og 5.årsstudenter til å gjøre det samme!

Les mer om Studiebarometeret og tidligere resultater her. 

Benedicte Nordlie,
Leder.

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål