I løpet av ditt studieopphold ved universitetet håper vi at du som student hører uttrykket: “Studenter skal være partnere i egen utdanning”. For noen høres kanskje dette diffust ut, mens andre allerede er en del av et partnerskap ved universitetet.

For oss i STA er det viktig at studenter blir sett på som partnere i sin utdanning og som en aktiv deltaker og initiativtaker til både egen læring, utvikling av studieprogram og forskningen som skjer ved universitetet. Derfor deltok vi den 18. og 19. oktober på to konferanser hvor denne tematikken stod i fokus, avholdt av henholdsvis  ”The Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching” (MatRIC) og Nasjonalt organ for for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Som vi ofte sier er vi de fremste ekspertene på det å være studenter, og derfor er det viktig at våre stemmer står i spissen i egen utdanning. Spørsmålet er om dagens system i sektoren legger til rette for, motiverer og ansvarliggjør studenter til å bruke sin stemme, og formidle sine meninger om det å være student. Etter å ha arbeidet med tematikken ser vi et ønske om at studenter tar mer plass, bruker sin kritiske røst og tør å bruke sin stemme til hvordan man kan utvikle den faglige og sosiale studenttilværelsen videre.

Til dere studenter som mener at en forelesning kunne blitt gjennomført på en bedre måte; tør å gi deres synspunkter på dette. Til dere som vet om mer effektive måter i seminar og selvstudie; inkluder deres medstudenter. Til deg som vet om et kult forskningsprosjekt ved instituttet; tør å inkludere deg selv i det, og bli en del av et profesjonelt team. Til dere som tenker på sosiale arrangement som kunne skapt bedre samarbeid mellom studenter og ansatte, eller studenter selv; spør etter ressurser og gjennomfør det.

Til deg som har en idé til hvordan vi studenter kan få det bedre, håper vi at du tar kontakt med ditt fakultet, ditt institutt, din foreleser, din tillitsvalgt – eller oss! Vi vil gjerne høre ditt bidrag.

Vil du vite mer? Hør NOKUT-Podden her: https://soundcloud.com/nokutpodden/den-om-studenter-som-partnere

Benedicte Nordlie, leder.,

Kategorier: Nyheter

nb_NONorsk bokmål