Om oss

Visste du at alle studenter ved Universitetet i Agder er medlem av Studentorganisasjonen i Agder (STA)? 

Medlemskapet gjelder også for de fleste studentaktiviteter og linjeforeninger. På denne måten binder STA alle studentene sammen, med mål om å skape en best mulig studenthverdag. 

STA arbeider for studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Dette betyr for eksempel at undervisningen skal være av høy kvalitet. Det betyr også at ingen studenter på UiA skal føle på utenforskap eller mobbing, og at STA jobber for at det skal være mulig å leve som heltidsstudent på midlene fra Lånekassen.

I tillegg ivaretar STA studentdemokratiet på UiA. STA-styret er valgt av Studentparlamentet, og har ansvar for å gjennomføre politikken som parlamentet har vedtatt. Er du misfornøyd med åpningstidene i kantina,
eller at en obligatorisk studietur koster penger? Ta kontakt med oss, så skal vi kjempe for studentenes sak!

Styret og sekretariatet

Benedicte Nordlie


Leder / President

Hovedansvar: Daglig leder, pressekontakt og representasjon.

Main responsibilities:
Manager, press contact and representation.

Work: +47  381 42 175
Mobile: +47 951 09 286
Email: staleder@uia.no

Olea Norset

Nestleder / Vice President

Hovedansvar: Leders stedfortreder og internasjonalt ansvar.
Main responsibilities: Deputy manager and international affairs.

Work: +47 381 42 177
Mobile: +47 94899205
Email: stanestleder@uia.no

Bendik Hagen


Læringsmiljøpolitisk ansvarlig / Officer of the Learning Environment

Hovedansvar: Læringsmiljøpolitikk, kontaktperson for tillitsvalgte, kurs og samlinger for tillitsvalgte.
Main responsibilities: Learning environment, contact person for student representatives,  seminars and gatherings for student representatives.

Mobile: +47 994 03 181
Email: stalaringsmiljo@uia.no

Adam Tzur

Kommunikasjonsansvarlig / Communications officer

Hovedansvar: Nettside, nyhetsbrev og sosiale medier.
Main responsibilities: Websites, news letter and social media.

Mobile: +47 458 80 676
Email: stakommunikasjon@uia.no

Irene Bredal

Organisasjonskonsulent / Organisational Consultant

Hovedansvar: Alt sekretærarbeid, HMS, daglig økonomiansvar og resepsjonsarbeid.
Main responsibilities: Secretarial works, HSE, daily accounts and desk work.

Work: +47 381 42 010
Email: sta@uia.no

Fagpolitisk ansvarlig / Officer of Academic Affairs

Fra 1.mars 2020 til neste valg vil det ikke være en innehaver av vervet fagpolitisk ansvarlig. Om det er henvendelser vedrørende fag- og forskningspolitikk i STA, ta kontakt med STA-leder, Benedicte Nordlie: staleder@uia.no

STA-styret 2019