Om oss

Visste du at alle studenter ved Universitetet i Agder er medlem av Studentorganisasjonen i Agder (STA)? 

Medlemskapet gjelder også for de fleste studentaktiviteter og linjeforeninger. På denne måten binder STA alle studentene sammen, med mål om å skape en best mulig studenthverdag. 

STA arbeider for studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Dette betyr for eksempel at undervisningen skal være av høy kvalitet. Det betyr også at ingen studenter på UiA skal føle på utenforskap eller mobbing, og at STA jobber for at det skal være mulig å leve som heltidsstudent på midlene fra Lånekassen.

I tillegg ivaretar STA studentdemokratiet på UiA. STA-styret er valgt av Studentparlamentet, og har ansvar for å gjennomføre politikken som parlamentet har vedtatt. 

Er du misfornøyd med åpningstidene i kantina,
eller at en obligatorisk studietur koster penger? Ta kontakt med oss, så skal vi kjempe for studentenes sak!

Styret og sekretariatet

Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Leder / President

Hovedansvar:
Daglig leder, pressekontakt og representasjon.

Main responsibilities:
Manager, press contact and representation.

Office: +47  381 42 175

Mobile: +47 923 51 334

Email: staleder@uia.no

Kristoffer Robert Spenik

Nestleder / Vice President

Hovedansvar:
Leders stedfortreder, Kommunikasjon, Bærekraft og Miljø

Main responsibilities:
Deputy manager, communication, Sustainability and Environment

Office: +47 381 42 177

Email: stanestleder@uia.no

Katrine Bryggeså Øydna

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig / Officer of the Learning Environment

Hovedansvar: 
Læringsmiljøpolitikk, kontaktperson for tillitsvalgte, kurs og samlinger for tillitsvalgte.

Main responsibilities:
Learning environment, contact person for class representatives, seminars and gatherings for student representatives.

Email: stalaringsmiljo@uia.no

Marie Nørvåg

Fagpolitisk ansvarlig / Officer of Academic Affairs

Hovedansvar:
Fag- og forskningspolitikk, kontaktperson for RSU, utvikling av kvalitetssystemet.

Main responsibilities:
Accademic affairs, main contact for student representatives, UiA`s Quality Ensurance system.

Email: stafag@uia.no

Andrea Oshaug Fostervold

Mangfoldspolitisk ansvarlig / Officer of Diversity

Hovedansvar:
Internasjonalisering, likestilling, språk og mangfold

Main responsibilities:
Internationalisation, equality, language and diversity

Email: stamangfold@uia.no

Irene Bredal

Organisasjonskonsulent / Organisational Consultant

Hovedansvar:
Alt sekretærarbeid, HMS, daglig økonomiansvar og resepsjonsarbeid.

Main responsibilities:
Secretarial works, HSE, daily accounts and desk work.

Office: +47 381 42 010

Email: sta@uia.no