Om oss

Visste du at alle studenter ved Universitetet i Agder er medlem av Studentorganisasjonen i Agder (STA)? 

Medlemskapet gjelder også for de fleste studentaktiviteter og linjeforeninger. På denne måten binder STA alle studentene sammen, med mål om å skape en best mulig studenthverdag. 

STA arbeider for studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Dette betyr for eksempel at undervisningen skal være av høy kvalitet. Det betyr også at ingen studenter på UiA skal føle på utenforskap eller mobbing, og at STA jobber for at det skal være mulig å leve som heltidsstudent på midlene fra Lånekassen.

I tillegg ivaretar STA studentdemokratiet på UiA. STA-styret er valgt av Studentparlamentet, og har ansvar for å gjennomføre politikken som parlamentet har vedtatt. 

Er du misfornøyd med åpningstidene i kantina,
eller at en obligatorisk studietur koster penger? Ta kontakt med oss, så skal vi kjempe for studentenes sak!

Styret og sekretariatet

Olea Norset

Leder / President

Hovedansvar:
Daglig leder, pressekontakt og representasjon.

Main responsibilities:
Manager, press contact and representation.

Office: +47  381 42 175

Mobile: +47 923 51 334

Email: staleder@uia.no

Linda-Marie Leirpoll

Nestleder / Vice President

Hovedansvar:
Leders stedfortreder og internasjonalt ansvar.

Main responsibilities:
Deputy manager and international affairs.

Office: +47 381 42 177

Mobile: +47 477 54 192

Email: stanestleder@uia.no

Tina McDougall

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig / Officer of the Learning Environment

Hovedansvar: 
Læringsmiljøpolitikk, kontaktperson for tillitsvalgte, kurs og samlinger for tillitsvalgte.

Main responsibilities:
Learning environment, contact person for student representatives, seminars and gatherings for student representatives.

Mobile: +47 975 48 369

Email: stalaringsmiljo@uia.no

Eline Ø. Roaldsøy

Fagpolitisk ansvarlig / Officer of Academic Affairs

Hovedansvar: 
Fag- og forskningspolitikk, kontaktperson for RSU, utvikling av kvalitetssystemet.

Main responsibilities:
Accademic affairs, main contact for student representatives, UiA`s Quality Ensurance system.

Mobile: +47 902 66 401

Email: stafag@uia.no

Anders Magnus Berg

Kommunikasjonsansvarlig / Communications officer

Hovedansvar:
Nettside, nyhetsbrev og sosiale medier.

Main responsibilities:
Websites, news letter and social media.

Mobile: +47 993 82 424

Email: stakommunikasjon@uia.no

Irene Bredal

Organisasjonskonsulent / Organisational Consultant

Hovedansvar:
Alt sekretærarbeid, HMS, daglig økonomiansvar og resepsjonsarbeid.

Main responsibilities:
Secretarial works, HSE, daily accounts and desk work.

Office: +47 381 42 010

Email: sta@uia.no