Styret og Sekretariatet

Maiken Køien Andersen

Leder/President

Hovedansvar:
Daglig leder, pressekontakt og representasjon

Main responsibilities:
Manager, press contact and representation

Office/kontor: +47 381 42 175
Mobile: +47 923 51 334

Email/Epost: staleder@uia.no

William Thanoothong Svendsen

Nestleder/Vice President

Hovedansvar:
Leders stedfortreder, kommunikasjon, Bærekraft og Miljø
Main responsibilities: 
Deputy manager, communication, Sustainability and Environment

Office/kontor: +47 381 42 177

Email/Epost: stanestleder@uia.no

Emil Gudelis

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig/
Officer of the Learning Enviroment

Hovedansvar:
Læringsmiljøpolitikk. kontaktperson for tillitsvalgt, kurs og samlinger for tillitsvalgt
Main responsibilities:
Learning environment, contact person for class representatives, seminars and gatherings for student representatives

Email/Epost: stalaringsmiljo@uia.no

Konstanse Heide Åkerman

Fagpolitisk ansvarlig/
Officer of Academic Affairs

Hovedansvar:
Fag- og forskningspolitikk, kontaktperson for RSU, utvikling av kvalitetssystemet.
Main responsibilities:
Accademic affairs, main contact for student representatives, UiA’s Quality Ensurance system.

Email/Epost: stafag@uia.no

Lisa Kjosnes Fredsvik

Mangfoldspolitisk ansvarlig/
Officer of Diversity

Hovedansvar:
Internasjonalisering, likestilling, språk og mangfold
Main responsibilities:
Internationalisation, equality, language and diversity

Email/Epost: stamangfold@uia.no

Irene Bredal

Organisasjonskonsulent/
Organisational Consultant

Hovedansvar:
Alt sekretærarbeid, HMS, daglig økonomiansvar og resepsjonsarbeid
Main responsibilities: 
Secretarial works, HSE, daily accounts and desk work.

Office/kontor: +47 381 42 010

Email/Epost: sta@uia.no

en_GBEnglish (UK)