Sjekkliste for studentevaluering av emner

Vedtatt av Studieutvalget 07.06.2018

Sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dialogbasert evaluering mellom emneansvarlig og studenttillitsvalgt og som utgangspunkt for spørsmål til digital spørreundersøkelse.

 1. Faglig innhold og læringsutbytte
  • Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisnings-/arbeidsformer og vurderingsformer
  • Nivå/vanskelighetsgrad (spesielt i emner med deltakelse fra ulike studentgrupper)
  • Oppdatert og relevant læringsutbytte
  • Pensum (omfang, nivå, relevant og oppdatert, dekker læringsutbytte)
  • Forslag til endringer
 1. Undervisnings- og arbeidsformer
  • Kvalitet og omfang på undervisning
  • Kvalitet og omfang på tilbakemeldinger underveis
  • Kvalitet og omfang på faglig veiledning
  • Bruk av digitale verktøy
  • Forslag til endringer
 1. Læringsmiljø
  • Sosialt og faglig miljø studentene imellom
  • Miljø mellom studenter og faglærere
  • Forslag til endringer
 1. Arbeidsomfang og egeninnsats
  • Studentenes rolle i læringsprosessen
  • Studentenes fremmøte og forberedelse til organisert undervisning
  • Omfang tidsbruk
  • Forslag til endringer
 1. Informasjon og administrativ støtte
  • Informasjon om emnet (undervisnings-/semesterplan, pensum m.v.)
  • Tilgang til pensumlitteratur/støttelitteratur
  • Tilgang til IT-ressurser og annen administrativ støtte
  • Forslag til endringer
 1. Annet