Valg

Hva er studentvalget ved UiA?

Valg

STEM PÅ STUDENTVALGET HER

 

 

Hvert år blir det valgt inn nye studentrepresentanter til Studentparlamentet (SP), fakultetsstyrer, råd, styrer og utvalg (RSU) ved UiA. Valget foregår i to omganger, der valget for Studentparlamentet og fakultetsstyret blir lyst ut 11. februar, mens råd, styrer og utvalg lyses ut 7.april. Hvordan de ulike valgene fungerer kan du lese mer om under! Alt du trenger å vite om Studentvalget finner du på denne siden! Klikk deg innom de ulike knappene på toppen for å finne ut mer.

 

Visste du at du som student har stemmerett? 
Alle studenter ved UiA har stemmerett i studentvalget der nye studentrepresentanter skal velges inn i Studentparlamentet og fakultetsstyrene/avdelingsstyretFra 28.mars til og med 08. april kan du stemme på de kandidatene som går på ditt fakultet/avdeling og som du vil skal representere deg! Bruk din stemme godt, hver stemme teller! Å bruke stemmeretten sin er viktig for demokratiet, og for at vi skal få de beste representantene inn i våre øverste og viktige beslutningsorganer. 

Hva er Studentparlamentet og hvordan stiller man? 

Studentparlamentet er det øverste beslutningsorganet i STA, og utgjør den øverste studentstemmen på UiA. Det er her saker blir diskutert og vedtatt på vegne av alle UiAstudentene. Det er 25 representanter hvor alle fakultet, samt avdeling for lærerutdanning sitter for å fremme sine medstudenters interesser. Studentparlamentet har møte én gang i måneden, i månedene september-november og januar-mai. Møtene blir holdt annenhver gang i Kristiansand og Grimstad, og STA betaler transport.
 

Still til Studentparlamentet for å representere ditt fakultet/avdeling. Mer om hvordan du stiller, og kandidatskjema finner du på siden Studentparlamentet. Siste frist for å stille er 14. mars. Deretter blir det en valguke fra 28. mars til 08. april der alle dine medstudenter kan stemme på deg ved digitalt urnevalg. 

 

Hva er fakultetsstyret/avdelingsstyret og hvordan stiller man? 

Fakultetsstyret/avdelingsstyret er fakultetets/avdelingens øverste organ, bestående av ansatte og studenter som bestemmer hvilke prioriteringer og tiltak fakultetet/avdelingen skal jobb medDet blir valgt inn to studentrepresentanter til fakultetsstyrene, en av hvert kjønn. I avdelingsstyret til lærerutdanningen velges det tre studentrepresentanter. Du kan stille til fakultets/avdelingsstyret fra 11. februar til 14. mars og dine medstudenter kan stemme på deg under valguken fra 28. mars til 08. april.  

 

Hva er råd, styrer og utvalg, og hvordan stiller man? 

Ved UiA finner man ulike utvalg og styrer som du som student kan sitte i. Det er alt fra LæringsmiljøutvalgetUtdanningsutvalget, Universitetsstyret til Klagenemnda. I tillegg har STA sine egne interne utvalg, blant annet utvalg for internasjonalisering og et eget kommunikasjonsutvalg. Sist, men ikke minst kan man stille til selve STA-styret som jobber hver dag for å fremme studentstemmen inn på UiA. Når du sitter i råd, styrer eller utvalg kan du jobbe direkte med en tematikk du interesserer deg for, samtidig som du får nyttig erfaring og innsikt i det å ha et verv. 
Flere av UiA sine råd, styrer og utvalg er i tillegg honorerte. 

Mer informasjon om de ulike vervene innen råd, styrer og utvalg på UiA og i STA finner du her: https://stastudent.no/rad-styrer-og-utvalg/ 

Vurderer du å stille til STA-styret? Les stillingsbeskrivelsene til dette her: https://stastudent.no/dokumenter/ 

Still til råd, styrer og utvalg for å være med å utvikle UiA! Mer om hvordan du stiller, og kandidatskjema finner du på denne siden under knappen “Hvordan stille til RSU”.  

Valget lyses ut 7.apil, og siste frist for å stille for garantert intervju med STAs valgkomite er 7. mai. Hvem som får de ulike vervene blir avgjort under valgforsamlingen 19. mai, der det er det sittende Studentparlamentet som stemmer og avgjør. 

 

Ved spørsmål ta kontakt på sta@uia.no