Innkalling til Allmøte

Innkalling til Allmøte – Studentorganisasjonen i Agder (STA)

STA innkaller med dette til allmøte torsdag 15.september 2022, klokken 15.30 på campus Kristiansand. Møtet foregår i A7-001.

Agenda for møtet er å be om lov til å supplere Studentparlamentet. I følge Universitets- og høyskoleloven, §4.1, punkt 2, skal det avholdes urnevalg blant studentene til Studentparlamentet, så lenge ikke et enstemmig allmøte bestemmer noe annet.

Dagens situasjon er at det mangler de følgende studentrepresentantene:

· Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: 1 fast og 4 vara

· Fakultet for humaniora og pedagogikk: 1 fast og 3 vara

· Fakultet for kunstfag: 1 vara

· Fakultet for teknologi og realfag: 3 vara

· Fakultet for samfunnsvitenskap: 4 vara

· Handelshøyskolen ved UiA: 1 vara

· Avdeling for lærerutdanning: 2 vara

Skulle et enstemmig allmøte godkjenne at STA får supplere Studentparlamentet, vil det settes i gang en suppleringsprosess på begge campuser, i samarbeid med UiA.

Eventuelle spørsmål kan rettes til STA på sta@uia.no.

STA-Bygget (Kristiansand)

Categories: Elections

en_GBEnglish (UK)