Valgavis

Trude Wold Jernæs

Trude Wold Jernæs

Stiller til både Studentparlamentet og fakultetstyret

En av grunnene til at jeg stiller til valg er at jeg gjerne vil være med å påvirke min egen og andres studiehverdag. Jeg fyller 40 år i år, å være student er nytt og uvant. Fra mitt eget synspunkt, men også som tillitsvalgt, har jeg sett at det er flere ting som ikke «passer» oss som ikke er A4-studenter. Det kan være oss som er litt eldre, som har bakgrunn fra et annet land, har en type handikap eller annet. Derfor er dette saker jeg vil fokusere på.