Valgavis

Tobias Lerche Fodstad

Tobias Lerche Fodstad

Stiller til både Studentparlamentet og fakultetstyret

Min motivasjon for å stille til valg under studentvalget 2020 ligger i en indre driv etter å forbedre studentenes opplevelse av å studere på UiA. Under vårens pandemi har vi som studenter opplevd stor frustrasjon over usikkerhetsmomentet rundt hva som til enhver tid skal skje på skolefronten, og jeg ser derfor på kommunikasjon som en viktig post for meg. Kontinuerlig forbedring er viktig for at UiA skal være helt i toppen i utdannings-Norge.


My motivation for running for election candidacy during the 2020 student elections lies in an inner drive to improve the students' experience of studying at UiA. During the spring pandemic, we as students have experienced great frustration over the uncertainty regarding what is going to happen on the school front, and I, therefore, find communication to be an important item for improvement. Continuous improvement is important for UiA to be at the top of educational Norway.