Valgavis

Tina McDougall

Tina McDougall

Stiller til både Studentparlamentet og fakultetstyret

Jeg heter Tina McDougall og tar nå en master i statsvitenskap og ledelse. Jeg har tidligere tatt en bachelor i utviklingsstudier ved UiA. Jeg er en engasjert person, og vil gjerne være med å påvirke studiehverdagen og studentpolitikken.

Jeg ønsker det beste for alle studenter, men vil spesielt være en stemme for alle som er del av fakultet for samfunnsvitenskap. Mine hjertesaker er samhold, bærekraft og promotering.

Noen saker jeg vil jobbe for:

  • Mer dialog mellom instituttene og linjeforeninger.
  • Bedre informasjonsflyt mellom student, foreleser og institutt
  • Bærekraftige løsninger på universitetet

Håper du ønsker å la meg representere deg!


My name is Tina McDougall, and I am currently studying a master’s degree in political science and management. From earlier I have finished a bachelor’s degree in development studies at UiA.

I am a devoted person and would like to influence everyday student activity and overall student politics. In particular, I want to be a voice for everyone at the faculty for social sciences. Having focus on sustainability, promotion and unity.

My main focus points:

  • Dialogue between departments and student organizations
  • Information flow between student, professors and departments
  • Sustainable solutions at the university