Valgavis

Thor Eivind Forberg

Thor Eivind Forberg

Stiller til både Studentparlamentet og fakultetstyret

Jeg stiller til valg for å være med å påvirke studenthverdagen. Jeg synes studentpolitikk er veldig interessant og ønsker å jobbe for at politikken som universitetet kjører, skal komme studentene til gode. Fra før av har jeg ganske lite erfaring fra andre verv, men tenker dette er en perfekt mulighet til å skaffe det, samt å fremme studentene ved teknologi og realfag sin sak.