Susanne Aune Solaas

Susanne Aune Solaas

Stiller til både Studentparlamentet og fakultetstyret

  • Susanne, 26 år, fra Kristiansand.
  • Studerer master i Folkehelsevitenskap.
  • Har bachelor i Ernæring
  • Har årsstudium i- og god erfaring som Personlig Trener

Jeg brenner for å redusere ensomhet blant studenter, øke trivsel samtidig som man har fokus på bærekraftig utvikling av studentmiljøet her på UiA. Dette kan inkluderes i videre arbeid med læringsmiljø, sosial deltakelse, mat- og fritidstilbud.

Gjennom mine erfaringer har jeg blitt flink til å lytte og høre alle sider av en sak for å finne velvalgte løsninger. Jeg har mye empati for mennesker rundt meg, og dette kommer godt med når man skal fronte studentenes sak.


  • Susanne, 26 years old, from Kristiansand
  • Doing a Master Degree in Public Health
  • Bachelor in Nutrition
  • Certified Personal Trainer

I care about reducing loneliness among students, increase the well-being while also focusing on a sustainable development of the student environment at UiA.

Through my experience, I´ve become a great listener and hearing all sides of a case to find well-chosen solutions. I have a lot of empathy for people around me, and this comes in handy when facing the students´ issues.