Valgavis

Sivert Aase Fluge

Sivert Aase Fluge

Stiller kun til Fakultetstyret

Eg heiter Sivert Aase Fluge og studerer master i utøvande klassisk piano.

Eg stiller til valg i fakultetsstyret fordi eg er ein engasjert person som bryr seg om framtida til fakultetet vårt, og eg syns det er viktig at vi studentene på kunstfag blir meir involvert i det som går føre seg i miljøet vårt.