Valgavis

Signe Helene Gulliksen Smittil

Signe Helene Gulliksen Smittil

Stiller til både Studentparlamentet og Fakultetstyret

Hei! Jeg heter Signe og studerer Utviklingsstudier ved UiA. Jeg ønsker å stille til valg da jeg ønsker å engasjere meg mer i studentpolitikken og påvirke min egen studiehverdag. Jeg er en engasjert person med blant annet lederverv i SAIH, og ønsker å bli bedre på både å diskutere og debattere. Jeg vil jobbe for at alle studenter ved UiA har en best mulig studiehverdag og sette et enda større fokus på det viktige mangfoldet og den psykisk helse ved vårt universitet.

Hi! My name is Signe Helene Gulliksen Smittil and I’m studying Development Studies. I want to run for a position in the student election because I want to get engage in the student politics. I’m an engaged person with a leadership position in SAIH, and I want to practice both my discussion and debating abilities. I will work for that every student at UiA has the best possible every day and especially focus on the diversity and the mental health in our university.