Robin Hansson

Robin Hansson

Stiller kun til fakultetstyret

Jeg ønsker å jobbe  for å styrke  den administrative og faglige organiseringen i fakultetet. Det er viktig at endringer i studieplaner skjer i henhold til gjeldende forskrifter og at fakultets budsjett forvaltes på en ansvarlig måte. I slike saker er det særdeles viktig å ta utgangspunkt i studentenes perspektiver. Jeg har erfaring med styrearbeid fra ulike organisasjoner og i forskjellige politiske styrer og utvalg.