Valgavis

Rebekka Pettersen

Rebekka Pettersen

Stiller kun til Avdelingsstyret

Som student ved den nye femårige lærerutdanningen har jeg sett et stort forbedringspotensial og jeg ønsker å jobbe for en enda bedre lærerutdanning. Jeg er veldig opptatt av at studentenes stemme skal høres og ønsker å bidra med dette. De viktigste sakene jeg kommer til å kjempe for er kvalitetssikring av lærerutdanningene og bedre samarbeid mellom fakultetene.