Ole Markus Nordhagen

Ole Markus Nordhagen

Stiller kun til fakultetstyret

Studentene ved UiA har alle forskjellige hverdager, og dette bør universitetet ta seriøst.

Jeg stiller som kandidat for fakultetsstyret fordi jeg ønsker å tale studentenes sak og formidle våre varierte situasjoner og behov. Hvis jeg blir valgt, vil jeg fungere som ditt talerør innad i Fakultetet for humaniora og pedagogikk, og jeg vil jobbe for å bedre din studiehverdag.

På fritiden spiller jeg i band og er leder i Philosophia- i linjeforeningen for filosofistudentene i Kristiansand. Jeg har søkt opptak på masterprogrammet for Religion, filosofi og samfunn på UiA, høsten 2020.


Students at UiA are all situated differently, and this is something the university needs to take seriously.

I am running as candidate for the faculty board because I wish to be the students voice and communicate our diverse needs. If I’m elected, I will be your representative in the Faculty of Humanities and Education, and I will work towards the improvement of your everyday student life.

In my free time I play in a band, and function as the leader of Philosophia- the student association for philosophy students in Kristiansand. I have applied for UiA’s master’s program in philosophy, fall 2020.