Valgavis

Marte Roaldseth Kjelsvik

Marte Roaldseth Kjelsvik

Stiller kun til fakultetstyret

Jeg stiller til valg for fakultetstyret ved Handelshøyskolen ved UiA, ettersom jeg ønsker å bidra til at fakultetet holder høy kvalitet. Tidligere har jeg engasjert meg i linjeforeningen for økonomi, og har gjennom hele studieløpet hatt interesse av å sørge for at studentene får en god studietid. Som utvalgsmedlem i fakultetstyret vil jeg bidra til at alle studenter på Handelshøyskolen mye ut av studieløpet, og blir godt forberedt til arbeidslivet. I tillegg ønsker jeg å bidra til å videreutvikle Handelshøyskolen til å bli optimal for alle studenter.