Lars Oskar Moldskred

Lars Oskar Moldskred

Stiller til både Studentparlamentet og fakultetstyret

Jeg er veldig opptatt av studenters rettigheter. Vi ser spesielt gjennom regjeringens tiltak for studenter at dette er viktig, at vi er representert og at vi har en tydelig og gyldig stemme i dagens samfunn. For vi studenter er fremtidens ledere, sykepleiere, og lærere. Og jeg er opptatt av at vi skal verne om våre roller som samfunnsborgere. Jeg ønsker å stille til valg på grunn av nettopp dette, å kjempe for våre rettigheter, og øke solidaritet blant oss studenter!