Valgavis

Kristoffer Svendsen

Kristoffer Svendsen

Stiller til både Studentparlamentet og fakultetstyret

Jeg vil være med på utviklingen av både Handelshøyskolen og UiA. som helhet. Med mitt engasjement og tidligere erfaringer fra studentpolitikken, skal jeg jobbe for økt kvalitet i vår studiehverdag på UiA. Dette er en viktig og veldig givende oppgave, og jeg er klar for innsats!
Jeg håper du gir meg din stemme til både fakultetsstyret og studentparlamentet.

Min kampsak:
Innføre eksamensfri 18. mai!