Valgavis

Kristin Lindgård

Kristin Lindgård

Stiller kun til Studentparlamentet

Jeg har snart lagt mitt første år i studentpolitikken bak meg, og har lært at man kommer langt med nysgjerrighet og engasjement. Jeg har et høyt engasjement for bærekraftig utvikling. Jeg har et ønske om at bærekraftsmålene skal inn i pensum, slik at alle med fullført utdanning fra UIA vet hvordan deres kunnskap kan bidra inn på å nå bærekraftsmålene. Jeg er en jente som er glad i utfordringer, en egenskap som gir meg motivasjon til å sette meg inn i, og jobbe med saker som er viktig for vår studiehverdag.