Valgavis

Katherina Breilid

Katherina Breilid

Stiller til både Studentparlamentet og Avdelingsstyret

Jeg går grunnskolelærer 1-7 med fagene engelsk, matte og norsk.

Jeg ønsker å stille til studentvalget 2020 fordi jeg har sterke meninger om hvordan GLU-studiet kan forbedres. Jeg vil oppnå følgene:

  • bedre samsvar mellom teori og praksis
  • større variasjon i undervisningsformer
  • mulighet for studentene å påvirke studiehverdagen sin.

Jeg vil bruke mine arbeidserfaringer fra grunnskolen hvor jeg jobbet som assistent og lærervikar i flere år for å påvirke studiet slik at vi som studenter blir mest mulig forberedt til det yrket vi utdanner oss til.