Valgavis

Johanne Boe Gelius

Johanne Boe Gelius

Stiller kun til avdelingsstyret

Hei!

Jeg heter Johanne Boe Gelius og jeg stiller til valg til styret for lærerutdanningene. Jeg går første året på grunnskolelærer 1-7 klasse, 5-årig master og har siden skolestart vært engasjert på UiA, både ved å være tillitsvalgt og gjennom å planlegge Lærerstudentenes Fagdag 2020. Dersom jeg blir valgt inn i styret vil jeg blant annet jobb for å gjøre lærerutdanningene enda mer praksisrelaterte og få til et tettere samarbeid mellom UiA og praksisskolene utover praksis.