Jan Heggernes

Stiller kun til fakultetstyret

Jeg har tidligere studert og jobbet som studentassistent ved UiA, Grimstad, Master innen IKT, og jobbet i flere år relatert til dette. Er tilbake på UiA Kristiansand nå med bioingeniørstudier for å finne ut hvordan mennesker fungerer.

Håper å få lov til å bidra i fakultetstyret med innspill basert på nåværende og tidligere erfaringer som student på begge campuser, samt erfaring som tidligere nyutdannet og overgang til jobb. Jeg mener at utdanning for de praktiske linjene våre bør være tett knyttet opp mot næringslivet/arbeidsgivere, hvor det man lærer på universitetet bør gjenspeile akkurat det næringslivet/fremtidig arbeidsgiver har behov for.