Valgavis

Jakob Mæland

Jakob Mæland

Stiller kun til fakultetstyret

Motivert og initiativrik masterstudent innen regnskap og revisjon, som vil fortsette å engasjere seg for studenters rettigheter på UiA. Jeg ønsker å bruke erfaringene fra inneværende periode i fakultetsstyret til å samskape bedre mellom studenter, professorer og næringsliv. Det inkluderer å møte fremtidens behov med tettere bedriftskontakt, mer praksis i utdanningene, bedre utvekslingsmuligheter, utnyttelse av teknologiske ressurser, samt bærekraftige og miljøvennlige tiltak. Har fra tidligere bred erfaring fra både arbeidsliv og UiA-verv, inkludert UiA Karriere, Velferdstinget, Universitetsstyret og Studentparlamentet. Oppsummert er jeg en person som ser muligheter, er løsningsorientert og kjemper for de sakene som opptar mine medstudenter!