Valgavis

Hanna Stapnes Bøgwald

Hanna Stapnes Bøgwald

Stiller kun til Avdelingsstyret

Jeg er en utadvendt og løsningsorientert jente som liker utfordringer. Jeg er ikke redd for å ta en diskusjon, samtidig som jeg er opptatt av å legge frem ting på en saklig og strukturert måte. Det er viktig for meg at studentenes stemme skal bli hørt og at vi får en studiehverdag som er tilpasset studentene. Jeg ønsker å kjempe for en lærerutdanning der det man lærer på studiet har stor overføringsverdi til læreryrket.


I am an outgoing and solution-oriented girl, ready for a challenge. I’m not afraid to take part in a discussion, but at the same time I find it important to present things in a factual and structured manner. It is important to me that the student’s voices are heard and that life on campus is adjusted to the student’s needs. I wish to fight for a teachers-education where the theory easily can be transferred into a career in teaching.