Valgavis

Hanna Dybvik Indrelid

Hanna Dybvik Indrelid

Stiller kun til fakultetstyret

Jeg går 1. året bachelor i samtidsteater og jeg ønsker å være med i fakultetstyret. Jeg ønsker å utfordre meg selv, samtidig som jeg tror jeg ville passet godt til oppgaven. Jeg er rettferdig, ikke redd for å si det jeg mener, men også opptatt av å høre hva andre tenker og mener. Det er viktig at studenter tar del, og bruker de mulighetene de har til å påvirke studiehverdagen. Det ville vært utrolig gøy å få muligheten til å sitte i styret.