Valgavis

Gro Bakke

Gro Bakke

Stiller kun til fakultetstyret

Ynskjer du meir praksis på studiet, betre utdanningskvalitet eller master i rettsvitenskap? Dette er noko av det eg vil arbeide for dersom eg vert valt inn i Fakultetsstyret for Handelshøgskulen. Eg er ei sosial og hardtarbeidande jente som ynskjer å gjere ein forskjell for mine medstudentar. Som engasjert jusstudent, med erfaring frå Studentjuristen og ulike linjeforeiningar, ynskjer eg å vere din representant for å påverke vår kvardag. Stem på meg, og få ein frisk pust inn i Fakultetsstyret med nye idear, tankar og løysingar for studentane.

Gro Bakke 
Andreårig jusstudent