Valgavis

Gorm Utkvitne

Gorm Utkvitne

Stiller til både Studentparlamentet og fakultetstyret

Mitt navn er Gorm og jeg stiller til valg for å representere all likt. Jeg synes det er viktig for representanter å stille seg selv ansvarlige over for sine velgere og vil derfor være lett å få tak i pluss veldig villig til å diskutere relevante emner, og lytte på de jeg representerer. Jeg tror jeg passer godt til dette kandidatur da jeg er hardtarbeidende når det er noe jeg tror på. Min visjon er full likhet i muligheter for alle.


My name is Gorm and I am running to represent everyone equally. I think it is important for representatives to hold themselves accountable to their constituents and will therefore be easy to contact plus very willing to discuss relevant topics and listen to those I represent. I think I fit this candidacy well as I am hard at work when there is something I believe in, like now. My vision is full equality in opportunities for everyone