Valgavis

Fanni Sara Istenes

Fanni Sara Istenes

Stiller til både Studentparlamentet og Fakultetstyret

Jeg har engasjert meg i STA et år nå, og vil gjerne være med videre nå, når jeg vet hvordan ting fungerer. Jeg ønsker å bidra til å forbedre studiehverdagen vår, spesielt når det kommer til økonomi. Selv studerer jeg kunst og håndverk.

Studentlivet er kostbart, og en av hjertesakene mine er at UiA skal dekke reisekostnadene våre på studieturer. Jeg er opptatt av å gå direkte til studentene og bidra til at studentene blir kjent med hverandre på tvers av fakultetene.

Om du ønsker at jeg skal fremme dine saker i STA, så stem på meg! Jeg er klar som aldri før, og husk at JEG GÅR IKKE STILLE I DØRENE!


I have engaged myself in STA for one year now and would like to continue this after I know how things work. I am studying arts and crafts. I want to improve our everyday as students, especially when it comes to economy. The student life is expensive, and one of my most important issues is to get UiA to pay for our study tours. I like to go to the students directly and contribute to getting to know each other across the faculties.

If you wish that I shall promote your cases in STA, you should vote for me! I feel that I am ready like never, and I am not afraid of saying what I want.