Eline Øverbø Roaldsøy

Eline Øverbø Roaldsøy

Stiller til både Studentparlamentet og fakultetstyret

Eg har studert her ved UiA i fem år no. Disse fem åra har gjort så eg kjenner universitetet godt. Eg har vore med i studentparlamentet eit år no, og har erfaring med å lesa formelle dokument med eit kritisk blikk og er ikkje redd for å seie ifrå om det trengs. Eg kjem til å fortsetta å arbeida spesielt for saker som fremmer tilgangen på nynorsk pensum og eksamen, men òg andre saker som påverkar dei humanistiske studentane.

I have studied at UiA for five years now. These years have given me good knowledge about how the university works. I have been a representative to the Student Parliament for a year, and have experience reading formal documents while being critical. I am not afraid of making a point if necessary. I will continue to work especially for causes that promote access to nynorsk curriculum and exams, but also for other causes that affect the humanist students.