Valgavis

Benjamin Røyland

Benjamin Røyland

Stiller til både Studentparlamentet og Avdelingsstyret

Grunnen til at jeg stiller valg, er at et valg uten eller med kun noen få kandidater ikke er noe godt valg. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle studentdemokratiet, slik at man faktisk får mulighet til å påvirke studenthverdagen sin til det bedre. Da må man engasjere medstudenter og vise til resultater, noe jeg ønsker å bidra med.