Anna Synnøve Røysland

Anna Synnøve Røysland

Stiller kun til Studentparlamentet

Jeg heter Anna Synnøve, jeg er 24 år og kommer fra Åseral, dette er mitt femte år som student på UiA og jeg har to år igjen. I løpet av mine fem år har jeg vært engasjert i mye forskjellig rundt på UiA, blant annet koret Femmes Spillopus ad Libitum, Pedagogstudentene, Studentmållaget i Agder, Velferdstinget og utvalg i STA. Jeg ønsker nå å være med på å påvirke studenthverdagen enda mer enn det jeg har gjort tidligere og jeg ønsker å utfordre meg selv enda mer. Dette er noen av grunnene til at jeg stiller som representant i Studentparlamentet.


My name is Anna Synnøve, I am 24 years old, I am from Åseral and this is my fifth year at UiA, I have two years left. During the past five years, I have been active in many different areas at UiA, some of those are, the choir Femmes Spillopus ad Libitum, the pedagogy students, Studentmållaget i Agder (working with dialects and Nynorsk in Norway), Velferdstinget (Students prosperity) and utvalg (selection) at STA. Now I want to influence the daily lives of the students at UiA a little bit more and I want to challenge myself a bit more as well. These are some of the reasons why I want to be a part of the student parliament.