Valgavis

Andreas Mosvold Salvesen

Andreas Mosvold Salvesen

Stiller kun til Studentparlamentet

Studentene bør gi deres stemme til meg fordi jeg vil sørge for at vi sammen som et kollektiv kan utgjøre en forskjell innen vårt studiested. Jeg har tidligere erfaringer fra lederstillinger i diverse jobber og trives i en posisjon der jeg har mulighet til å påvirke fremtiden. Jeg kommer til å kjempe for at UiA skal være et inkluderende lærested for alle, samt at studentene får økt studiestøtte enn man får per i dag.