Valgavis

Valgavis

 

Valgavis

Trykk på bildene eller navnene for å lese mer om kandidatene som stiller til valg!
Click on the images or names to read more about the candidates in English and Norwegian!

Fakultet for Humaniora og pedagogikk
Faculty of Humanities and Education

Heidi Lovise Rognhaugen

Stiller til Studentparlamentet og fakultetsstyret

Rolf Bjarne Larsen

Stiller til Studentparlamentet og fakultetsstyret

Even Swensen

Stiller til Studentparlamentet og fakultetsstyret

Thorstein Johannessen

Stiller til fakultetsstyret

Fakultet for Teknologi og realfag
Faculty of Engineering and Science

Fakultet for Samfunnsvitenskap
Faculty of Social Sciences

Jens Onshuus

Stiller til Studentparlamentet og fakultetsstyret

Kristian Fredrik Meyer Ødgård

Stiller til Studentparlamentet og fakultetsstyret

Nina Skiftenes

Stiller til Studentparlamentet og fakultetsstyret

Avdeling for Lærerutdanning
Department for Teacher Education

Handelshøyskolen ved UiA
School of Business and Law

Anders Magnus Berg

Stiller til Studentparlamentet

Edvin Rygh Longva

Stiller til Studentparlamentet

Julie Vabø

Stiller til fakultetsstyret

Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap
Faculty of Health and Sport Science

Fakultet for Kunstfag
Faculty of Fine Arts