Studentorganisasjonen i Agder

Still til valg!

Studentvalget 2019 

Still til valg!

Nytt av året er at vi har samlet alle valgene i en periode. Derfor vil hele valgperioden vare fra utlysningen 14.mars til valgforsamling 22.mai. Om det virker forvirrende hva de ulike valgene går ut på, fortvil ikke; her kan du få svar på alt du lurer på.

Valg til Studentparlamentet og Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene
Fra 14. mars er det altså mulig å stille til valg i Studentparlamentet og til Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene. Fristen for å stille til disse valgene er 5.april. For å stille til valg kan du enten laste ned kandidatskjema her og sender det til sta@uia.no. Eller fylle ut det digitale skjema i bunnen av denne siden (anbefales dersom du leser dette på mobil).

Det er i dette valget det blir avholdt urnevalg. Det betyr at kandidatene som stiller til Studentparlamentet og Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene er helt avhengig av stemmer fra sine medstudenter for å bli valgt inn. Man kan da stemme på de kandidatene som er fra samme fakultet/avdeling som seg selv, og de som får flest stemmer vinner. STA vil publisere en valgavis som viser en god oversikt over aktuelle kandidater, og stemmeperioden skjer elektronisk i perioden 25. april – 3. mai.

Det mulig å stille både til Studentparlamentet og Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene, men man kan også velge kun èn av de to. Funksjonstid for begge er 1. juli til 30. juni.

Les mer om Studentparlamentet og Fakultetsstyrene/Avdelingsstyret for lærerutdanningen her.


Valg til råd, styrer og utvalg

Den 3.april vil det være utlysningen av valg til råd, styrer og utvalg (RSU).

Dette er diverse råd, styrer og utvalg som finnes på UiA som det er lovpålagt å ha studentrepresentasjon i. STA er avhengige av at studenter sitter i disse RSUene slik at vi kan få studentstemmen tydelig inn på UiA.

Følgende verv utlyses:

Universitetsstyret

Universitetetes klagenemd

Universitetets valgstyre

Ansettelsesutvalg

Prisutvalget

Læringsmiljøutvalget

Studieutvalget

Skikkethetsnemda

Likestillings – og inkluderingsutvalget

Funksjonsperioden løper fra 1. juli til 30. juni         

Det er under det samme RSU-valget at STA også velger inn representanter i STAs interne råd, styrer og utvalg herunder STA-styret. Disse representantene er med å drive studentorganisasjonen videre.

Følgende verv lyses ut:

Valgkomiteen
Unikum-styret
Politiske utvalg i STA
Alle vervene i STA-styret

Funksjonsperioden løper fra 1. juli til 30. juni           

I motsetning til valget til Studentparlamentet og Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene er det sittende Studentparlament som stemmer på kandidatene i RSU-valget, og ikke den enkelte student. Valget til RSUene avholdes i Valgforsamlingen 22.mai.

Fristen for å stille til vervene og bli intervjuet av STA sin Valgkomité er 8.mai. Det er mulig å stille til valg på vervene frem til valget avholdes 22.mai. Kandidatskjema hentes på stastudent.no og sendes til sta@uia.no

Les mer om råd, styrer og utvalg her:

UiA  

Stastudent

Ta gjerne kontakt med oss i STA om du har spørsmål til hvordan du stiller eller har spørsmål om vervene. Vi kommer også til å være tilgjengelig på stand. Vi håper også at du følger med på stastudent.no -både for inspirasjon til hvorfor akkurat du bør stille, og annen nyttig informasjon om studentvalget 2019.

Frister i studentvalget 2019

14. mars: Utlysning av valg til Studentparlamentet og fakultetsstyret/avdelingsstyret

3. april: Utlysning av valg til råd, styrer og utvalg (RSU-valg)

5. april: Frist for å stille som kandidat til Studentparlamentet og fakultetsstyret/avdelingsstyret

25. april – 3.mai: Stemmeperiode for Studentparlamentet og fakultetsstyret/avdelingsstyret. Alle studenter har stemmerett.

8. mai: Frist for å stille til RSU-valg, og fortsatt bli vurdert av valgkomiteen. Kandidater kan stille helt frem til valget avholdes.

22. mai: Valgforsamling for RSU-valg.

GODT VALG!

Skjema for å stille til valg