SV-studentene i Agder

SV studentene

SV-studentene i Agder er en sosialistisk og feministisk organisasjon for studenter. Vårt mål er et sosialistisk folkestyre hvor det ikke finnes strukturell undertrykking på grunn av klasse, kjønn, hudfarge eller seksuell orientering. Vi arbeider for mer demokrati på lærestedene i form av studentmedvirkning, deltagelse i samfunnsdebatten og fagkritikk.  Ta kontakt med oss på svstudentene@gmail.com eller ring leder Tonje Smidt Hundevadt på 95929459 om du har lyst til å være med!

English:

Socialist Leftparty Students is a socialist and feminist organization for students. Our goal is a socialist democracy where structural oppression of class, gender, skin colour or sexual orientation is nonexistent. We are working towards more student participation in the learning places and in public debate. Contact us on  svstudentene@gmail.com or phone our leader Tonje Smidt Hundevadt 95929459  if you want to join us!