Studentjuristen

Studentjuristener en gratis rettshjelpsorganisasjon som driver rådgivende virksomhet innen en rekke juridiske områder.
Organisasjonen er drevet av studenter ved rettsvitenskapsstudiet ved UiA. Man må ha fullført det første året ved studiet for å få jobb som saksbehandler i organisasjonen.
Organisasjonen ble startet i 2017, og har 20-25 saksbehandlere. Kun i løpet av et år ble det behandlet omlag 60-80 henvendelser fra folk som trengte hjelp.
Styret består av:
Leder, Jesper Baukop Olsen
Nestleder, Per Åsmund Sandåker
Økonomiansvarlig, Malin Aaen
Medieansvarlig, Elisabeth Braut
Styremedlem, Elise Hanstveit Grepsly
Kontakt oss gjerne på www.studentjuristen.no
English:
Studentjuristen is a free legal aid organization that conducts advisory activities in a number of legal areas. The organization is run by law students at University of Agder.
One must have completed the first year of study to be included in the organization.
Studentjuristen was founded in 2017, and have about 20-25 case workers. Within the first year, about 60-80 inquiries from people in need were managed.
The board consists of:
Leader, Jesper Baukop Olsen
Vice Leader, Per Åsmund Sandåker
Economics, Malin Aaen
Media, Elisabeth Braut
Board member, Elise Hanstveit Grepsly
Get in touch with us at www.studentjuristen.no