Skeive studenter Agder

Skeive Studenter Agder startet opp vårsemesteret 2020. Vi ønsker å skape et åpent og inkluderende miljø i Agder, med spesielt fokus på skeive studenter! Vi bidrar med møteplasser og sosiale arrangementer, og vi ønsker på sikt å tilby temakvelder o.l. Du finner en oversikt over våre arrangementer på vår Facebook-side.

Kontakt oss ellers på mail: skeivestudenteragder@gmail.com

Skeive Studenter Agder is a queer student organization. We want to create spaces for students to meet and socialize, with a particular focus on queer students. To find out more you can contact us at skeivestudenteragder@gmail.com or at our Facebook page.