Øl, Viser og Dram

Øl, Viser og Dram

Øl, Viser og Dram

Studentforeningen Øl, Viser & Dram har til enhver tid et overordnet mål om at foreningens medlemmer skal ha det mest mulig moro. Foreningen skal gjennom diverse arrangement også spre glede blant studentmassen i Grimstad. Dette gjøres ved å arr. f.eks Skiparty, Pøbræs, Skitur og Bryggerikurs.

Øl, Viser & Dram er en eksklusiv forening for mannlige studenter ved UiA i Grimstad. Men den er ikke mer eksklusiv enn at det er en reel mulighet for deg å bli medlem.

Kravet til deg som person er at du er engasjert, liker å ha det moro og ikke minst liker å ha det moro sammen med andre. Hvis du i tillegg kan synge, spille, brygge øl etc. så vil det i alle fall ikke gå i din disfavør.

For mer info se vår nettside: www.ovd.no