Høyres Studenterforening i Agder (HSFA)

Høyres Studenterforening i Agder (HSFA)

Høyres Studenterforening i Agder(HSFA) er en konservativ organisasjon for studenter som deler Høyres samfunnssyn.

HSFA er en organisasjon som arrangerer ulike tilbud til våre medlemmer , blant annet debatter, temakvelder, foredrag og sosiale happenings!  Foreningens styre har ansvaret for den daglige driften.

Man velger selvsagt selv hva man ønsker å bli med på av aktiviteter, og vi setter stor pris på medlemmer som støtter opp om foreningen, enten de ønsker å være aktive eller ikke.

Å være aktiv i HSFA er både meningsfylt, lærerikt og gøy!

Kontakt:

E-post: agder@hoyrestudent.no
Facebook: https://www.facebook.com/HSagder