Grimstad Studentidrettslag (GSI)

GSI – Grimstad Studentidrettslag

Grimstad Studentidrettslag (GSI)er et idrettslag drevet av og for studenter med tilknytning til Campus Grimstad. GSI har som hovedmål å tilrettelegge for et godt og variert idrettstilbud til studentene uavhengig av prestasjonsnivå. Derfor er det viktig for GSI å være åpen for innspill fra studentene når det gjelder alt fra treningstider til treningstilbud. Hvert år i oktober avholder GSI årsmøte hvor alle betalende medlemmer i GSI har stemmerett og dermed kan være med å bestemme hvordan idrettslaget skal drives i året framover.

For å være medlem i GSI må man ha meldt seg inn i idrettslaget via våre hjemmesider www.gsisport.com. Inneværende år er den årlige kontingenten som følger med medlemskapet satt til 300 kr. Når man har blitt medlem i GSI kan man delta på alle idrettene som GSI har treningstilbud innen. De fleste idrettene har treningstider i enten Grimstadhallen, Sør Amfi Grimstad, Levermyr kunstgress eller Levermyr svømmehall.

GSI har studieåret 2018/2019 følgende tilbud:

 • Lacrosse
 • Fotball
 • Håndball
 • Volleyball
 • Innebandy
 • Svømming
 • Undervannsrugby
 • Squash
 • Sykling
 • Jiu-jitsu

Følg med på Facebook, eller sjekk vår hjemmeside www.gsisport.com for flere oppdateringer og sportslige arrangementer.

Kontakt oss: leder@gsisport.com

English:

Grimstad Studentidrettslag (GSI)is a sportsclub organized by students, for students related to UiA, campus Grimstad. We offer a variety of sports for our members. Listed below is the sports we offer for the school year 2018/2019:

 • Lacrosse
 • Handball
 • Soccer
 • Volleyball
 • Floorball
 • Swimming
 • Underwater Rugby
 • Squash
 • Cycling
 • Jui-Jitsu

Like us on facebook, or visit our homepage www.gsisport.com for more information.

Contact us: leder@gsisport.com