Linjeforeninger

Blandakoret Bondebrølet

Blandakoret Bondebrølet

Blandakoret bondebrølet

Blandakoret Bondebrølet er et kor sammensatt av mange forskjellige mennesker i forskjellige aldre, kjønn, studier og mye mer. Vi er et godt og blanda kor. Vi byr på stemning, sangglede, fest og ikke minst et godt felleskap. Blandakoret Bondebrølet kom til verden en kald vinternatt ut i november en gang i 1993. Originalt var Blandakoret Bondebrølet et mannskor, men har siden den gang åpnet opp for jenter også.

Her hos oss i Bondebrølet synger vi med den stemmen vi har og synger sanger med preg av stemning, latter og litt fjas. Ikke så glad i å synge? Gjør ingenting! Bondebrølet finner på mye annet sprell også i løpet av året. Blant annet spill og filmkvelder, hytteturer og eksklusive arrangementer. Vi har øvelse hver torsdag kl 19:00 og etter øvelsene fortsetter vi kvelden med godt samvær.

Er du tilfeldigvis en student som trenger litt glede og godt samhold i en ellers tung studenttilværelse? Prøv Blandakoret Bondebrøle! Koret er for alle og enhver, enten om du er på utkikk etter en plass å synge uten skam, leter etter et felleskap eller rett og slett bare vil ha en plass å henge etter skoletid.

Virker dette noe for deg? Vi holder til på Stiften (bygg 20). Vil du vite mer kan du kontakte oss på våre sosiale medier, sende melding, eller rett og slett rusle inn en tur på torsdager i 19.00 tiden.

Storbonden kontaktes på: 90569963

 

Blandakoret bondebrølet (English)

Blandakoret Bondebrølet (Mixed choir The Farmer’s roar) is a choir composed of many different people of different ages, genders, students, non-students and much more. In other words we are a well mixed choir. We offer good atmosphere, party and a welcomming community. The mixed choir Farmer’s roar was founed on a cold winter night in November way back in 1993. Originally, The mixed choir Farmer’s roar was a male choir, but has since opened up to girls as well.

In this choir, we sing with the voice God gave us and sing songs with a touch of smile, laughter and a little nonsense. Not too fond of singing? That’s fine! This choir also has a lot of other activities during the year. Such as game and move nights, weekend trips and exclusive events. We have rehearsals every Thursday at 18:00 and afterwards we continue the evening with good company.

Do you happen to be a student who needs a little joy and good unity in the otherwise boring student life? Try The Mixed choir Farmer’s roar then! The choir is for everyone, whether you are looking for a place to sing without shame, looking for a community or simply just want a place to hang out at after school.

Are you curious and would like to join? We are located at Stiften (building 20). If you want to know more, you can visit our website, contact us via our social media, send a text message, or simply stop by on Thursdays at 18.00.

Our Fram Foreman can be contacted at: 90569963