Trisalus – Folkehelse, Idrett, Ernæring

Trisalus er linjeforeningen for studenter ved Institutt for Folkehelse, Idrett og Ernæring ved Universitetet i Agder. Som student her blir du automatisk medlem i Trisalus, og medlemskapet er gratis. Medlemskapet gjelder også for personlig trener og  friluftslivstudenter.

Formålet med linjeforeningen er å skape engasjement, samhold og et godt fellesskap på tvers av studieretningene. Dette gjør vi via utflukter, arrangementer, fester, foredragsholdere, bedriftspresentasjoner, aktiviteter m.m

Vi samarbeider med administrative og faglige enheter ved UiA for å stadig utvikle studiene og styrke det akademiske fellesskapet. For å oppnå dette, arrangerer vi både faglige og sosiale arrangementer.

English:

Trisalus is a student association for the students who studies at the Department of Public Health, Sport and Nutrition at University of Agder. As a student here, you will automatically become a member of Trisalus, and the membership is free. This also includes outdoor education students.

The purpose of the student association is to create engagement, togetherness and a good community across the classes. We are cooperating with administrative and academic units at UiA to continuously develop the studies and strengthen the academic community. To achieve this, we arrange both professional and social events.

Styret/Board2018/2019

Leder – Marte Olsen

Kontakt: leder@trisalus.no

Kommunikasjonsansvarlig – Kjersti Larsen

Kontakt: kommunikasjon@trisalus.no

Næringslivsansvarlig – Kathrine Torgersen

Kontakt: na@trisalus.no

Arrangementsansvarlig– Julie Austvold Strand

Kontakt: arrangement@trisalus.no

 

Kontaktinformasjon/Contact information

Epost: kontakt@trisalus.no

Hjemmeside: www.trisalus.no

Facebook:Trisalus – Linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA

Instagram: Trisalus

Snapchat:Trisalus