Touristicus – Reiselivsledelse

Touristicus

Touristicus– studentforeningen som drar i samme retning. Touristicus er linjeforeningen for studenter på Reiselivsledelse på UiA, startet på initiativ fra første års studentene året 2011/2012. Målet er å bevisstgjøre studentene på de mulighetene de har etter endt studietid, og gjøre næringslivet mer oppmerksom på oss og studiet. Vi er her for at reiselivsstudentene skal ha et sosialt og faglig tilbud i tillegg til studiene. I løpet av et skoleår arrangerer vi møter, fester, utflukter, studietur, bedriftspresentasjoner og gir medlemmene våre muligheten til å bli bedre rustet for arbeidslivet etter endt studie. Vi har knyttet kontakter med Dyreparken og Norwegian Digital Travel Confrence, hvor vi gjør oppdrag for de.

I løpet av skoleåret arrangerer vi turer for alle medlemmene som ønsker å være med. Foreløpig har vi sett destinasjoner som blant annet Dubai, Kenya og Sri Lanka og Kina. Vi ser frem til hvilke destinasjoner vi skal oppleve sammen i fremtiden.

Dersom dere har noen spørsmål kan de rettes til kontaktpersonene til Touristicus.

Leder: Mina Bondevik leder@touristicus.no

Nestleder: Astrid Kippersund nestleder@touristicus.no

Velferdsansvarlig: Lisa Grindvik Breiteig velferd@touristicus.no

IT og Kommunikasjonsansvarlig: Tuva Amalie Svelland web@touristicus.no

Næringslivsansvarlig: Johanne Bergman bedrifter@touristicus.no

Studieturansvarlig: Elise Hjemlestad: studietur@touristicus.no

Gleder oss til å møte dere til studiestart!

Sjekk oss på Facebook!

English:

Touristicus– a student association for students at Tourism Management at UiA, started by initiative from the first year students in the year 2011/2012. Our goal is to make the students aware of their opportunities once they have graduated, and make companies in the area aware of us/the travelstudies. We look forward to meeting you in August!

Check us out on Facebook or contact us by e-mail