Tesla – Elektroingeniør

Tesla

 

TESLA er linjeforeningen for elektroingeniører ved UiA, avdeling Grimstad. Vår målsetning er å skape både sosiale og faglige bindeledd mellom elektronikkstudentene. Gjennom erfaringsutveksling og samarbeid har studentene en unik mulighet til å lære av hverandre. Kunnskap om bedrifter, arbeidsmiljø og faglig kompetanse er uvurderlig informasjon for studenter som skal jobbe innenfor dette fagfeltet i fremtiden. Derfor er bedriftsbesøk, sosiale sammenkomster og erfaringsutveksling viktig for oss. Tesla skal legge til rette for at dette er en del av studentenes hverdag!

Besøk gjerne vår nettside, eller ta kontakt med linjeforeningens styre ved å sende en e-post til tesla.uia@gmail.com.

Vi ønsker alle studenter velkommen til et nytt skoleår!

“Jeg tror ikke det finnes lignende spenning som kan gå gjennom hjertet som den følelsen en oppfinner får da han ser kreativitet utfoldes til suksess ”

Nikola Tesla (Elektroingeniør, oppfinner)

English:

TESLA is the student society for electrical engineers at the University of Agder, department Grimstad. Our goal is to create both social and professional liaison between the students who study electronics. Through knowledge sharing and collaboration, students have a unique opportunity to learn from each other. Knowledge about various companies, working environment and professional expertise is invaluable information for students who will work in this field in future. Therefore, company visits, social gatherings and exchange of experience is essential to us. Tesla will pave the way for this to be a part of student life!

Please visit our websiteor contact the student society directors by sending an email to tesla.uia@gmail.com.

We wish all students welcome to a new school year!

“I do not think there is any thrill that can go through the human heart like that felt by an inventor as he sees some creation of the brain unfolding to success”

Nikola Tesla (Electrical engineer, inventor)