Sonus

Sonus

Sonus linjeforening er en forening for alle studenter tilhørende Institutt for rytmisk musikk og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Formålet er å fremme sosiale og faglige aktiviteter og bidra til et godt læringsmiljø på Fakultet for kunstfag.

Sonus linjeforening is the union for all music students at the Institute of Popular Music and the Institute of Classical Music and Music Education. Our objective is to engage music students in social and professional activities and facilitate a good learning environment at the Faculty of Fine Arts.

Facebook group