Rhetorica – kommunikasjon

rhetorica

 

Rhetorica, Linjeforeningen for kommunikasjonsstudenter ved Universitet i Agder. Foreningen er åpen for alle semesterregistrert studenter ved studiene kommunikasjon årsstudium og bachelor, bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon samt master i samfunnskommunikasjon.

Rhetorica ønsker å gjøre studenttilværelsen for deg som kommunikasjonsstudent best mulig. Vi organiserer derfor kurs, workshops  og sosiale aktiviteter for å fremme trivsel og samhold blant studentene.

Vi er en linjeforening i vekst, og vi ønsker derfor deg som medlem. Som medlem i Rhetorica får du praktisk erfaring, morsomme opplevelser og faglig utbytte. Her har du muligheten til å utfolde deg på flere områder, blant annet ved:

  • Produsere magasin
  • Utvikle Rhetoricas hjemmeside
  • Oppdatering av sosiale medier
  • Arrangere fester og annet sosialt
  • Knytte kontakt med næringslivet
  • Planlegge og gjennomføre fagseminar
  • Lære organisasjon- og økonomistyring

Er dette noe som passer for deg? Send oss en e-post eller besøk oss på stand.

Kontakt:leder.rhetorica@gmail.com

Følg med på hjemmesiden vår og abonner gjerne:
Følg oss på sosiale medier:
English:

Rhetoricais a student association for communication students at the University of Agder. The association is open for students from the one-year program and bachelor program in communication, the bachelor program in social change and communication and the master program in social communication. Our purpose is to supply the students with academic as well as social activities.