Prosperitas – sosiologi, sosialt arbeid og barnevern

prosperitas 2

Prosperitas er linjeforeningen for sosiologi, sosialt arbeid og barnevern ved Universitet i Agder, campus Kristiansand. Vi ønsker å bidra til ulike sosiale tilbud til studentene under Institutt for Sosiologi og Sosialt Arbeid. Vi har som mål å skape et godt studentmiljø, med den hensikt å fremme engasjement, trivsel og samhold, økt faglig aktiviteter og et helhetlig studium. Vi arrangerer karrieredag, faglunsjer, seminarer og forskjellig sosiale aktiviteter i løpet av studieåret.

Linjeforeningen er en av de få med eget studentmagasin, Prosperitasmagasinet. Magasinet har som formål å belyse aktuelle samfunnsmessige temaer ved å ta opp ulike problemstillinger gjennom studenters tekstbidrag.

Visste du at det er ulike måter å bidra på innenfor en linjeforening?

  • Du kan være en bidragsyter i studentmagasinet enten som medredaktør, skribent eller illustratør?
  • Hva med å planlegge og gjennomføre morsomme sosiale arrangementer?
  • Kanskje arrangere faglunsj og seminarer for studenter?
  • Eller ha oversikt over økonomien og sørge for at budsjettet er i orden?Ønsker du å bidra eller trenger du mer informasjon?
    Ta kontakt med oss!

    Facebook: https://nb-no.facebook.com/Prosperitas-480355615308768/
    Email:  uia.prosperitas@gmail.com