Pixel – Multimedieteknologi

Logo_Pixel 300

Pixel er Linjeforeningen for Multimedieteknologi og -Design ved Universitetet i Agder. Vi ønsker å hjelpe studenter med  å skape nettverk utenfor og inad universitetet gjennom sosiale minglekvelder og bedriftspresentasjoner, samt arrangere workshops som studentene selv skal være med å bestemme innholdet av.

E-post:
Hjemmeside:
Facebookside: